Ondernemersinfo

Ondernemersinfo

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken
709 Berichten
18
apr
19 april 2002 - Demissionair minister Korthals heeft 400.000,- gereserveerd voor een Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentra. De deta ...
17
apr
25 april 2002 - Van de bedrijven met vijf en meer werknemers neemt ruim de helft maatregelen tegen roken. Dat percentage is bijna gelijk aan ...
11
apr
11 april 2002 - Bedrijven maken op verschillende momenten in hun bestaan een ondernemingsplan en, steeds vaker, een zogeheten balanced score ...
08
apr
8 april 2002 - Het aannemen van nieuw personeel is doorgaans een fluitje van een cent. Het ontslaan van iemand is altijd een stuk lastiger. ...
04
apr
4 april - 2002 - Lokale ondernemersverenigingen en gemeenten overleggen geregeld over economische-, verkeers- en ruimtelijke ordeningszaken. ...
03
apr
4 april 2002 - Masterpiece biedt sinds 1 april 2002 een speciale verzekering voor commissarissen en bestuurders aan. De verzekering is beste ...
02
apr
2 april 2002 - Deze vraag staat centraal in de recent verschenen gelijknamige brochure. Het boekwerkje is uitgebracht in het kader van het z ...
29
mrt
29 maart - Alphyra gaat mobiele pinautomaten leveren aan bedrijven die thuisbezorgen, beurzen, evenementen, marktkramen maar ook aan gemeent ...
28
mrt
28 maart - 2002 - Nederland moet de komende jaren blijven inzetten op gematigde loonkosten, flexibele arbeidsrelaties, lastenverlichting en ...
27
mrt
27 maart - 2002 - MKB-Nederland heeft klachten ontvangen van huurders van winkelpanden over de te betalen servicekosten. In sommige gevallen ...
26
mrt
26 maart - 2002 - Ruim zeventig procent van de bedrijven in de horeca en detailhandel houdt zich niet aan de regels voor jongeren. Dit staat ...
25
mrt
25 maart 2002 - 'Goed nieuws in kwade tijden' is de titel van een net verschenen boek dat handelt over crisiscommunicatie. Bedrijven kennen ...
24
mrt
24 maart 2002 - Onlangs is de Ministerraad akkoord gegaan met het voorstel van minister van Verkeer & Waterstaat mevrouw T. Netelenbos om aa ...
18
mrt
18 maart 2002 - MKB-Nederland gaat een kenniscentrum oprichten voor familiebedrijven. Dit centrum zal zich met name richten op de problemati ...
15
mrt
15 maart 2002 - De Kamer van Koophandel (KvK) gaat de inschrijfprocedures voor het handelsregister aanscherpen. Als motief voert de Verenigi ...
15
mrt
15 maart - De uitstraling van een winkel wordt steeds belangrijker. De consument is kritisch in zijn koopgedrag en een winkel moet zich onde ...
14
mrt
14 maart 2002 - Alles is te leren. Dus ook ondernemerschap? En zo ja, hoe kun je dat dan het beste doen? De commissie Ondernemerschap & Onde ...
12
mrt
12 maart 2002 - De gemeenteraad van Amsterdam heeft in januari een motie aangenomen om armoede onder zelfstandige ondernemers te bestrijden. ...
12
mrt
12 maart 2002 - 'Betere resultaten door innovatief gedrag van medewerkers' is de ondertitel van een boek dat is geschreven door Jeroen de Jo ...
11
mrt
11 maart 2002 - Het Nederlandse bedrijfsleven verwacht vacatures gemakkelijker in te vullen dan voorheen. De krappe arbeidsmarkt wordt als m ...
09
mrt
9 maart 2002 - Ondernemers laten regelmatig weten het afstorten van grote bedragen via een zogenoemde sealbag niet prettig te vinden. Het co ...
07
mrt
7 maart 2002 - De bezwaren van MKB-Nederland tegen de nieuwe belastingmaatregel voor auto's met een grijs kenteken hebben effect gehad. Staa ...
05
mrt
5 maart 2002 - Het is nog steeds niet duidelijk wat de economische kosten zullen zijn van de invoering van de kilometerheffing. Nader onderz ...
05
mrt
5 maart 2002 - MKB-Nederland onderzoekt de juridische mogelijkheden om een proefprocedure te starten tegen de Pemba. De Wet Pemba legt werkg ...
04
mrt
4 maart 2002 - Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vorige maand een Klachtencommissie Aanstellingskeurin ...
02
mrt
2 maart 2002 - Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) is gebleken, dat bedrijven in het MKB die w ...
01
mrt
1 maart 2002- De arbeidsinspectie zal dit jaar strenger gaan optreden tegen werknemers die zich niet houden aan de regels voor gezond en vei ...
28
feb
28 februari 2002 - De Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap heeft in samenwerking met het Urban Research Center Utrecht (van de Universi ...
25
feb
25 februari 2002 - Bij de Tweede Kamercommissie voor Justitie ligt momenteel een wetsvoorstel dat het concurrentiebeding regelt. Zowel werk ...

709 Berichten

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright 2003 - 2008, All Rights Reserved.