Ondernemersinfo

Ondernemersinfo

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken
709 Berichten
10
jan
JANUARI 2004 - MKB Adviseurs en drie hogescholen starten in februari de nieuwe leergang OvernamePunt, voor personen die zich voorbereiden op ...
01
jan
JANUARI 2004 - Wie een werkloze jongere in dienst neemt en deze de mogelijkheid biedt zich te scholen tot ‘startkwalificatieniveau’, komt in ...
28
dec
DECEMBER 2003 - Bijna een kwart van de Nederlanders zegt wel eens in de verleiding te komen om diefstal te plegen uit een winkel, supermarkt ...
28
dec
DECEMBER 2003 - Anders dan vaak gedacht, blijken veel ondernemers hun bedrijf niet via een faillissement te beëindigen. Doorgaans verloopt h ...
12
dec
DECEMBER 2003 - Zeventig procent van de kleine ondernemingen in Nederland werkt samen met andere ondernemingen. Vooral bij langdurige samenw ...
12
dec
DECEMBER 2003 - Onder de slogan 'size does matter!' wordt een nieuw wapen in de strijd tegen overvallen geïntroduceerd. Met de Lengtesticker ...
12
dec
DECEMBER 2003 - Regelmatig worden er vragen gesteld over de nieuwe BTW-factuurvereisten en wel inzake de 'verplichting' het BTW-nummer van d ...
04
dec
DECEMBER 2003 - Een meerderheid van de branches in de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland is voor het herinvoeren van de afrondingsregel ...
04
dec
DECEMBER 2003 - MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de Stichting Reprorecht een alternatief voorgelegd voor de vergoeding voor reprorechtplichti ...
04
dec
DECEMBER 2003 - Iedere mkb-ondernemer heeft wel eens de behoefte om zich breder te presenteren. Om een nieuw product in de markt te zetten, ...
04
dec
DECEMBER 2003 - Zelfstandigen hoeven met ingang van 2004 geen premie meer te betalen voor de WAZ. De ministerraad heeft dit begin november b ...
04
dec
DECEMBER 2003 - Zodra Nederland de Eerste Europese Vennootschapsrichtlijn heeft overgenomen in de nationale wetgeving, vervalt de verplichti ...
04
dec
DECEMBER 2003 - Na 1 januari 2004 hoeven werkgevers niet langer gegevens over hun personeel op papier naar het ziekenfonds te versturen. All ...
04
dec
DECEMBER 2003 - Werkgevers moeten vanaf volgend jaar zieke werknemers twee jaar lang zeventig procent van het laatste loon doorbetalen, een ...
04
dec
DECEMBER 2003 - Sinds de publiciteit rond valse eurobiljetten bieden verschillende bedrijven ‘het’ middel aan om vervalsingen te herkennen. ...
23
nov
NOVEMBER 2003 - Het landelijk uniform aangifteformulier winkeldiefstal is per 1 november 2003 in alle Politiekorpsen in Nederland ingevoerd. ...
21
nov
NOVEMBER 2003 - Het einde van het jaar nadert weer en de kerstversieringen worden al weer tevoorschijn gehaald. Het vrij verstrekken van een ...
12
nov
NOVEMBER 2003 - De Centrale Raad van Beroep heeft op 25 september 2003 een belangrijke uitspraak gedaan in het kader van de aansprakelijkhei ...
12
nov
NOVEMBER 2003 - In januari 2003 zijn 20 afspraken gemaakt tussen de overheid en de detailhandel om de winkelcriminaliteit gezamenlijk aan te ...
27
okt
OKTOBER 2003 - Vijftig procent van de allochtone ondernemers verwacht in 2003 een hogere omzet dan in 2002, een kwart denkt juist aan een la ...
23
okt
OKTOBER 2003 - De WAZ, de wao-verzekering voor zelfstandigen, wordt per 1 januari 2005 afgeschaft. Dat heeft het ministerie van SZW bevestig ...
20
okt
OKTOBER 2003 - MKB-Nederland geeft de Stichting Reprorecht nog eenmaal de kans de systematiek aan te passen. In een uitvoerige brief zijn ze ...
19
okt
OKTOBER 2003 - In de praktijk wordt in het kader van de bedrijfsopvolging vaak gebruik gemaakt van de bedrijfsfusiefaciliteit in de vennoots ...
19
okt
OKTOBER 2003 - Het aantal elektronische betalingen groeit nog steeds flink. Veel ondernemers hebben een betaalterminal aangeschaft. Sommigen ...
19
okt
OKTOBER 2003 - Bij oprichting van een BV kunnen de aandelen reeds vóór de oprichting worden volgestort door het vereiste bedrag op een bankr ...
19
okt
OKTOBER 2003 - Het bedrag dat werkgevers kunnen krijgen voor het herplaatsen van zieke werknemers, is per 1 september gebonden aan een maxim ...
19
okt
OKTOBER 2003 - Eigen risicodragers wao die niet tijdig melding doen van een arbodienstloze periode kunnen een boete krijgen van maximaal € 4 ...
19
okt
OKTOBER 2003 - Bij de invoering van het besluit rookvrije werkplek heeft MKB-Nederland gesteld dat een algemeen verbod aanzienlijke conseque ...
16
okt
OKTOBER 2003 - Wanneer een onderneming zich in een situatie bevindt die haar continuïteit en daarmee in het algemeen ook werkgelegenheid bed ...
15
okt
OKTOBER 2003 - De Raad Nederlandse Detailhandel (RND), een overkoepelende werkgeversorganisatie met meer dan 12.000 aangesloten detailhandel ...
28
sept
SEPTEMBER 2003 - Per 1 augustus 2003 is het nieuwe huurrecht in werking getreden. Het nieuwe huurrecht beoogt vooral een modernisering van h ...
26
sept
SEPTEMBER 2003 - In twintig stappen een eigen website. Syntens en het ministerie van Economische Zaken hebben een werkboek “WWW voor het MKB ...
11
sept
SEPTEMBER 2003 - Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft begin september, vooruitlopend op de indiening van het Belastingplan 2004, het we ...
06
sept
SEPTEMBER 2003 - De lokale lasten stijgen dit jaar met zeven procent. Dit blijkt uit de monitor lokale lasten, die staatssecretaris Wijn van ...
06
sept
SEPTEMBER 2003 - De openstelling van de energiemarkt is weliswaar met zes maanden uitgesteld naar 1 juli 2004, het is des te meer zaak goed ...
06
sept
SEPTEMBER 2003 - Kleine bedrijven krijgen vanaf volgend jaar een WAO-premie die per branche zal verschillen. De ministerraad is eind juni ak ...
06
sept
SEPTEMBER 2003 - Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Uwv en de Belastingdienst nemen voortaan de winst uit onderneming als crit ...
06
sept
SEPTEMBER 2003 - De EU heeft de mkb-richtlijn betreffende vereenvoudigde verplichtingen inzake de jaarrekening en de publicatie van financië ...
22
aug
AUGUSTUS 2003 - Steeds vaker klinken er signalen van ondernemers en branches met problemen rond het afsluiten of continueren van bedrijfsver ...
19
aug
AUGUSTUIS 2003 - MKB-Nederland stelt voor dat de pensioengerechtigde leeftijd in 24 jaar wordt opgetrokken naar 67. Werknemers moeten langer ...

709 Berichten

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright © 2003 - 2008, All Rights Reserved.