Ondernemersinfo

Ondernemersinfo

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken
709 Berichten
27
mrt
MAART 2007 - Het Platform Detailhandel Nederland is blij dat winkeliers die slachtoffer zijn geworden van geweld straks niet meer zelf de sc ...
27
mrt
MAART 2007 - Ondernemers in de detailhandel zijn huiverig voor het inschakelen van politie als het gaat om diefstal door eigen personeel. No ...
23
mrt
MAART 2007 - Als eerste in Nederland is LeaseTrader gestart met een actueel overzicht van alle aanbiedingen bij de Nederlandse leasemaatscha ...
21
mrt
DEN HAAG, MAART 2007 - Een nieuwe faillissementswet is in de maak. Hierin wordt de huidige, 111 jaar oude, wet op een aantal punten aangepas ...
16
mrt
Gemeenten moeten eindelijk eens vaart gaan maken met de invoering van het rooftassenverbod. Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nede ...
16
mrt
MAART 2007 - zo nu en dan worden branches verrast door jonge bedrijven. Met een nieuwe aanpak weten zij in korte tijd een substantieel deel ...
07
mrt
MAART 2007 - Elk jaar gaan in Nederland rond 4500 bedrijven failliet. Gemiddelde kosten voor de samenleving (met name schuldeisers): € 235.0 ...
01
mrt
MAART 2007 - Bedrijven en burgers moeten een betere bescherming krijgen tegen buitensporige controles van de Belastingdienst. Dit is de stre ...
01
mrt
MAART 2007 - Snelgroeiende bedrijven zijn belangrijk voor de economie. De overheid wil daarom stimuleren dat bedrijven die willen groeien, k ...
01
mrt
AART 2007 - Een nieuw ontslagstelsel moet aansluiten op de praktijksituatie in het bedrijfsleven. Dat betekent dat ondernemers in economisch ...
01
mrt
MAART 2007 - De werkgever is schuldig aan een bedrijfsongeval, ook als een werknemer het ongeval door eigen roekeloos gedrag veroorzaakt. Da ...
01
mrt
MAART 2007 - De laatste jaren komen er uit de muziekindustrie minder opwekkende berichten. Sterk dalende cd verkopen, illegaal kopiëren en n ...
27
feb
FEBRUARI 2007 - Het debiteurensaldo in het bedrijfsleven blijft stijgen. Vorderingen tot € 5.000 kunnen ondernemers zelf voor de rechter bre ...
02
feb
FEBRUARI 2007 - betrouwbaar personeel het winkelbedrijf naar schatting 200 miljoen euro. Duidelijke gedragsregels enerzijds, ondersteund doo ...
02
feb
FEBRUARI 2007 - Minister Zalm van financiën heeft eind december de Tweede Kamer uitvoerig geďnformeerd over voortgang in het dossier over de ...
02
feb
FEBRUARI 2007 - Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2007: € 1.300, ...
02
feb
FEBRUARI 2007 - Eurocommissaris Neelie Kroes van Mededinging heeft begin februari de resultaten van een sectoronderzoek naar concurrentie i ...
25
jan
JANUARI 2007 - Vandaag heeft het Platform Detailhandel Nederland een brandbrief gestuurd aan alle gemeenten over de onbegrijpelijke vereiste ...
25
jan
JANUARI 2007 - De overheid moet de achterstand in pensioenopbouw van ondernemers zo snel mogelijk rechttrekken. Op dit moment bestaat er een ...
25
jan
JANUARI 2007 - MKB-Nederland is blij met de automatische vrijstelling van de overdrachtsbelasting die sinds 1 januari geldt bij de overdrach ...
21
jan
JANUARI 2007 - MKB-Nederland vindt het voorstel van minister De Geus om het onbetaald ouderschapsverlof uit te breiden van 13 naar 26 weken ...
17
jan
JANUARI 2007 - Het Platform Detailhandel Nederland verwerpt de afspraken van politie en beveiligingsbranche over de opvolging van inbraak- e ...
05
jan
JANUARI 2007 - De Kamers van Koophandel ontvangen veel vragen en klachten over de handelswijze van sommige advertentieverkopers. Zij brengen ...
04
jan
JANUARI 2007 - Het Platform Detailhandel Nederland is blij dat eindelijk een begin is gemaakt om geweld tegen winkeliers harder aan te pakke ...
23
dec
DECEMBER 2006 - MKB-Nederland is zeer content met het voorstel dat minister Wijn van Economische Zaken overweegt om een zwangerschapsuitkeri ...
23
dec
DECEMBER 2006 - Ondernemers zien niets in het plan van De Nederlandsche Bank (DNB) om consumenten een heffing te laten betalen op contante b ...
23
dec
DECEMBER 2006 - Uiterlijk 1 januari moeten ondernemers hun afdracht ook weer op een bankrekeningnummer van de Belastingdienst kunnen storten ...
23
dec
DECEMBER 2006 - Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wil dat meer slachtoffers van geweldsmisdrijven een beroep doen op het fonds. Nu behandelt ...
20
dec
DECEMBER 2006 - Per 1 januari 2005 is de (fiscale) regeling voor kinderopvang ingrijpend gewijzigd en is de Wet kinderopvang in werking getr ...
15
dec
DECEMBER 2006 - De gezamenlijke toonbankinstellingen, bestaande uit het Platform Detailhandel Nederland, Koninklijk Horeca Nederland en de V ...
04
dec
DECEMBER 2006 - Platform Detailhandel Nederland en Koninklijk Horeca Nederland vinden dat ondernemers de kosten van creditcardbetalingen moe ...
01
dec
DECEMBER 2006 - Het Platform Detailhandel Nederland waarschuwt tegen het toenemend geweld. Met name in de steden blijkt dit een groot proble ...
01
dec
DECEMBER 2006 - Om oneerlijke concurrentie in de zondagopenstelling van winkels tegen te gaan, moeten op centraal niveau harde criteria word ...
01
dec
DECEMBER 2006 - Werknemers in Nederland zijn slecht op de hoogte van hun pensioenrechten. Slechts een op de drie weet wat bijvoorbeeld veran ...
01
dec
DECEMBER 2006 - Het verbieden van rooftassen (via de Algemene Plaatselijke Verordening, APV) is een probaat middel tegen winkeldiefstal, zo ...
01
dec
DECEMBER 2006 - De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) heeft, net als in de voorgaande twee jaren onderzoek laten uitvoeren door Blauw Resea ...
15
nov
NOVEMBER 2006 - Nieuwe ondernemers die starten door een overname van een bedrijf verschillen in meerdere opzichten van ondernemers die een b ...
12
nov
NOVEMBER 2006 - De Business Software Alliance (BSA), het samenwerkingsverband van softwareleveranciers en hardwarepartners tegen illegale s ...
08
nov
NOVEMBER 2006 - Hoge parkeertarieven, onveilige en slecht bereikbare parkeergelegenheden jagen de consument de binnenstad uit. Winkeliers in ...
04
nov
NOVEMBER 2006 - MKB-Nederland heeft de Tweede Kamer een aantal wensen doen toekomen als reactie op het Belastingplan 2007 van minister Zalm ...

709 Berichten

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright © 2003 - 2008, All Rights Reserved.