Lettergrootte

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken

MKB houdt het in de familie

28-09-2016
Oktober 2016 - Zo'n 70% van alle MKB-ondernemingen die meer dan een werknemer in dienst hebben, is een familiebedrijf. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de gegevens over familiebedrijven voor het eerst in kaart gebracht. Nederland telt er momenteel bijna 272.000. Het voornaamste deel heeft niet meer dan vijftig werknemers in dienst; slechts 3.700 van deze firma’s hebben een groter personeelsbestand. In de provincies Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg is het familiebedrijf het beste vertegenwoordigd. Definitie van een familiebedrijf is dat een familie, direct of indirect, een meerderheid van zeggenschap heeft (bij beursgenoteerde bedrijven minimaal 25%) en dat minimaal een familielid formeel betrokken is bij het bestuur. Het CBS heeft de resultaten van het onderzoek uitgesplitst naar de verschillende bedrijfssectoren. Landbouw en horeca prijken bovenaan: respectievelijk 92% en 81% van de ondernemingen is een familiebedrijf. Op nr. 3 staat de bouwnijverheid (75%). De slijtersbranche wordt niet specifiek genoemd, maar valt onder de bedrijfstak 'handel' (74%).

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright © 2003 - 2008, All Rights Reserved.