Lettergrootte

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken

Belgische appel- en perenoogst 2015-2016 redelijk normaal'

10-08-2015
WAGENNGEN, 10 augustus 215 - De eerste ramingen voor de Belgische appel- en perenoogst voor het seizoen 2015-2016 vertonen normale oogstverwachtingen. De appeloogst wordt geraamd op 258 miljoen kilo, oftewel 19% minder dan de uitzonderlijke oogst van vorig jaar,  zo meldt AgriHolland uit Wageningen.. De perenoogst wordt geraamd op ongeveer 347 miljoen kilogram. Dat is 7% minder dan vorig jaar.
De oogstramingen werden samengesteld door de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met Boerenbond, het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties en de veilingen. Om de oogstverwachtingen van hardfruit te bepalen, wordt er jaarlijks een enquête gehouden bij een 150 fruitteeltbedrijven, verdeeld over alle Belgische provincies. De resultaten vormen de basis voor de Europese oogstramingen die op 6 augustus worden gepresenteerd op het internationale congres Prognosfruit in het Italiaanse Merano.
Op Europees niveau verwachten de congresdeelnemers dit jaar ook een redelijk normale oogst. Ten opzichte van het gemiddelde van de laatste drie jaar stijgt de productie van appels met 7% tot 11,8 miljoen ton en van peren met 6% tot 2,3 miljoen ton. Ten opzichte van de oogst van vorig jaar is er echter een daling van respectievelijk 5% en 4%. Opvallend is wel de daling van de appelproductie in Duitsland met 21%. Italië verwacht een 5% lagere appeloogst. De Poolse appelproductie blijft gelijk.

Peren
België blijft een toonaangevend perenland. Zeker wat de topvariëteit Conférence betreft is de Belgische fruitsector onbetwistbaar de nummer één in Europa. Het areaal peren is het afgelopen jaar met 260 hectare toegenomen en bedraagt nu 9.340 hectare.

Appels

Het areaal appels daalde met 209 hectare en bedraagt nog 6.865 hectare. Binnen dit areaal is er een afname van het areaal Jonagold en Jonagored met samen 343 hectare en een stijging van ‘andere variëteiten’ met 139 hectare.
 
Appeloogst,Perenoogst

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright 2003 - 2008, All Rights Reserved.