Lettergrootte

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken

Afschot ganzen Overijssel weer ter discussie

07-04-2015
ZEIST, 7 april 2015 - Vogelbescherming Nederland gaat in beroep tegen de beslissing van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel om vrijstelling te verlenen voor het afschieten van ganzen in en nabij natuurgebieden. Het college heeft bepaald dat daarvoor geen vergunning nodig is, omdat het gaat om bestaand gebruik waarvoor in het kader van de Natuurbeschermingswet geen vergunning nodig zou zijn, zo meldt AgriHolland.nl uit Wageningen. Vogelbescherming is het daar niet mee eens. Volgens de organisatie leidt de jacht op ganzen onherroepelijk tot ernstige natuurschade. Niet alleen de ganzen maar ook andere veelal zeer zeldzame vogels worden gestoord in deze kwetsbare natuurgebieden. Juist nu het broedseizoen begint zijn vogels extra kwetsbaar.
 
Ganzen,afschot,Vogelbescherming

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright 2003 - 2008, All Rights Reserved.