Lettergrootte

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken

Wat blijft er over als u stopt met uw onderneming?

26-09-2014

OKTOBER 2014 - Vroeger of later komt het ervan: u stopt met werken. We hopen voor u dat dit op een prettige manier verloopt, op het moment dat u gepland heeft. Maar het kan gebeuren dat u min of meer gedwongen moet stoppen, als gevolg van marktomstandigheden, uw persoonlijke situatie of uw leeftijd en het daardoor later aanspraak kunnen maken op AOW en andere pensioenvoorzieningen. Hoe dan ook, het gaat er dan om dat u over voldoende middelen beschikt om zonder zorgen verder te kunnen leven.
Om dat te bereiken zult u voorzieningen moeten treffen. Daarbij zult u er rekening mee moeten houden dat u misschien later (afhankelijk van leeftijd) of eerder moet stoppen dan u had verwacht. Met de zekerheid dat de sociale voorzieningen in Nederland in rap tempo teruglopen en dat die tendens de komende jaren zal worden voortgezet. In feite moet u rekening houden met twee geheel verschillende situaties: die van een vrijwillige en van een gedwongen stop. Een vrijwillige stop is als u op de beoogde datum met uw bedrijf stopt, of als u vóór die tijd besluit op een aantrekkelijk bod in te gaan. U kunt ook gedwongen worden te stoppen als de onderneming onvoldoende inkomsten voor u oplevert of als u door ziekte of ingeval u uw bedrijf niet meer kunt uitoefenen.
Zo'n onvrijwillige stop door marktomstandigheden kan financiële problemen opleveren, tenzij u al een voldoende grote reserve heeft opgebouwd. In uitzonderingsgevallen krijgen ondernemers te maken met een half-vrijwillige stop. Dat is als de overheid de ondernemer uitkoopt in het kader van bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een saneringsmaatregel.
 

Reserve opbouwen
Ondernemers die vrijwillig stoppen om stil te gaan leven, zullen voldoende geld voor hun onderneming moeten krijgen. Daarnaast moeten ze ook nog eens de nodige reserves hebben opgebouwd. Velen menen dat het bedrag dat hun bedrijf opbrengt wel genoeg zal zijn. 'Mijn bedrijf is mijn pensioen' is een vaak gehoorde uitspraak bij ondernemers.
De realiteit is echter dat kleinere bedrijven slechts zelden voldoende opbrengen voor een gedegen ondernemerspensioen. Er zijn onvoldoende middelen uit het bedrijf te halen zonder de continuïteit in gevaar te brengen, er is geen opvolger, er is geen koper of de opbrengst valt tegen. Bijkomend probleem is dat de uitkeringshoogte van de AOW steeds minder zekerheid biedt. Daarbij is er het levensgrote risico dat een eventueel in het bedrijf opgebouwde reserve wegsmelt als de onderneming een paar tegenvallers moet boeken. Het is dus belangrijk een deel van het pensioen buiten het bedrijf op te bouwen. Mocht er iets misgaan, dan blijft uw oudedagsvoorziening in elk geval buiten schot.
Er zijn grote verschillen tussen de zelfstandig ondernemer of firmant, de vrije beroepsbeoefening en de directeur-grootaandeelhouder. Afhankelijk van deze juridische ondernemingsvorm zijn de mogelijkheden legio: FOR, pensioen BV's, lijfrenteconstructies, om er enkele te noemen. Voorzover deze het geld binnen bereik van het bedrijf houden, blijft er echter een risico aan verbonden.
 

Voorziening buiten het bedrijf: verzekering
Een zekere oplossing buiten het bedrijf is het aangaan van een pensioenverzekering. Dit vergt een zorgvuldige aanpak en een goede afstemming op de fiscale realiteit, zowel nu als straks. Zo'n constructie vraagt om een goede samenwerking tussen u, uw accountant en uw accountmanager bij een bank. Een goede voorziening geeft ook de mogelijkheid om flexibel in te leggen, dus meer in tijden van voorspoed en minder als de zaken tegenvallen.
Verder kunt u volledig privé een voorziening opbouwen. Bijvoorbeeld met koopsompolissen of een spaarregeling waarmee u belastingvrij een maximaal bedrag bij elkaar kunt sparen en dus inleggen.
De Fiscale Oudedagsreserve is voor zelfstandig ondernemers maatschap of VOF de enige mogelijkheid om fiscaal gunstig pensioen op te bouwen. Het gaat om een regeling van uitgestelde belasting, waardoor men in eerste instantie over een deel van de winst geen belasting betaalt. Dat deel van de winst kan worden benut om een pensioenreserve op te bouwen. De FOR kan over de jaren behoorlijk oplopen, al is de grens het eigen vermogen in het bedrijf (dat geeft de fiscus enige zekerheid).
Bij bedrijfsbeëindiging is het noodzakelijk dat de FOR wordt omgezet in een lijfrenteconstructie. Doet u dat niet, dan moet u over het totale FOR-bedrag in één keer fiscaal afrekenen. De enig juiste aanpak om van de FOR gebruik te maken is het bedrag daadwerkelijk te reserveren. Bijvoorbeeld op een beleggingsrekening of een andere renderende spaarvorm, waaronder de spaarverzekering.
 

Onvrijwillige stop: deels te verzekeren
Als u vrijwillig met uw onderneming stopt op een gepland tijdstip, dan is de opbouw van uw voorziening daarop af te stemmen. De onvrijwillige stop is per definitie niet te plannen. Als u het bedrijf moet stoppen vanwege marktomstandigheden, dan kunt u alleen terugvallen op de voorzieningen die u in de loop der jaren al had opgebouwd. Doorgaans is dat niet voldoende. Wanneer u door de overheid wordt uitgekocht of gesaneerd, dan zijn de financiële vooruitzichten meestal beter. Maar ook dan zal de ondernemer meestal nog een aanvullende bron van inkomsten moeten zoeken. Een onderneming op een andere plaats, in een andere branche of met een andere opzet. Of wellicht een betrekking in loondienst.
Onvrijwillig stoppen als gevolg van ziekte of een ongeval is weliswaar niet te voorspellen, maar wel te ondervangen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het afsluiten van een dergelijke verzekering wordt met name door banken dan ook altijd geadviseerd, ook voor de startende ondernemer. Voorzieningen van overheidswege voor ondernemers (AAW) en directeuren-grootaandeelhouders zijn minimaal, kennen een lange wachttijd, een beperkte uitkering en uitkeringsduur.
Daarbij staat het geheel van deze voorzieningen op de helling.
De kosten van een dergelijke verzekering zijn relatief fors, wat te verklaren valt uit de grote bedragen die met een schadegeval gemoeid zijn.
Toch zijn er mogelijkheden om de premie te beperken, bijvoorbeeld door een lager verzekerd bedrag of door een langere wachttijd te accepteren bij de uitkering. Natuurlijk scheelt het ook als u een beroep heeft waaraan weinig risico's zijn verbonden.
 

Vergeet overlijdensrisico niet
Wat u als ondernemer met een gezin helemaal niet mag vergeten, zijn voorzieningen voor als u voortijdig komt te overlijden. Het gezin belandt dan plotseling in een tijd vol van emoties, maar ook van extra zorgen en kosten. Een adequaat weduwen- en wezenpensioen is een eerste vereiste. Voor de extra kosten (kinderopvang, aflossing bedrijfsschulden) kan een overlijdensrisicoverzekering een oplossing bieden. In dit kader is het goed om eens stil te staan bij de vraag wat er met uw bedrijf gebeurt als u komt te overlijden. Zetten nabestaanden de onderneming voort of wordt het bedrijf beëindigd? En als u zakelijke partners hebt: hoe zijn de belangen over en weer geregeld bij een sterfgeval?
 

In de praktijk blijkt dat er voor elke ondernemer dermate individuele uitgangspunten gelden, dat een goede pensioenvoorziening maatwerk vergt. Zeker als u eraan denkt wat eerder te stoppen. U zult dan ook de periode tot uw 65e moeten overbruggen met een eigen regeling voor vervroegde uittreding.
Het is aan te raden uw pensioen gespreid op te bouwen: in de zaak, in een pensioenverzekering, privé met een verzekering, spaarregeling of effectenportefeuille. Als u de zaken goed hebt geregeld, kan dat bij elkaar leiden tot een financieel onbezorgde oude dag. Daarbij is specialistisch advies onontbeerlijk. Banken beschikken doorgaans over specialisten die de gewenste voorziening op maat opzetten in samenspraak met u en uw accountant.
 

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright 2003 - 2008, All Rights Reserved.