Lettergrootte

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken

Ook problemen met contracten servicekosten?

27-03-2002
27 maart - 2002 - MKB-Nederland heeft klachten ontvangen van huurders van winkelpanden over de te betalen servicekosten. In sommige gevallen krijgen winkeliers een afrekening over enkele jaren tegelijkertijd, waardoor ze in één klap duizenden euro's moeten betalen. Ook blijkt de vooraf opgestelde begroting vaak niet te kloppen.Huurders van onder meer winkelpanden betalen servicekosten voor bijvoorbeeld het schoonhouden van een gebouw, contracten voor het onderhoud van installaties, voorschotten voor gebruik van water en verwarming, gezamenlijke verlichting bij bijvoorbeeld winkelcentra, liftonderhoud, administratiekosten enz. Uit klachten die bij MKB-Nederland binnenkomen blijkt er nogal eens iets mis te gaan met de afrekening hiervan. In het huurcontract staat bijvoorbeeld dat binnen een jaar of binnen een bepaald aantal maanden nadat een 'huurjaar' is afgesloten de verhuurder een overzicht van de kosten en een afrekening opmaakt. Maar het komt voor dat huurders pas jaren later een afrekening ontvangen, over een paar jaar tegelijkertijd. Hierdoor moeten zij in één klap een rekening van duizenden euro's betalen.Een ander probleem is dat ondernemers (winkeliers) een huurovereenkomst hebben afgesloten waarbij zij zijn uitgegaan van een door verhuurder opgemaakte begroting van de servicekosten. Na een jaar blijkt de begroting een fractie te zijn van het werkelijk berekende bedrag. Bij deze werkelijke voorstelling zou de huurder misschien geen contract zijn aangegaan. Nu is deze - afhankelijk van de formulering in de overeenkomst - wellicht aan een huurcontract van enkele jaren gebonden.MKB-Nederland wil onderzoeken of het hier gaat om een algemeen probleem en zo ja, dat oplossen. Herkent u deze problematiek? Stuur dan een bericht naar mw mr. S.C.K. van Dijk, fax: 015-2191240; dijk@mkb.nl

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright © 2003 - 2008, All Rights Reserved.