Lettergrootte

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken

Kilometerheffing nog steeds wazig

05-03-2002
5 maart 2002 - Het is nog steeds niet duidelijk wat de economische kosten zullen zijn van de invoering van de kilometerheffing. Nader onderzoek hiernaar - op verzoek van MKB-Nederland en toegezegd door minister Netelenbos van Verkeer - heeft forse vertraging opgelopen. Ze zal dan ook niet meer voor de verkiezingen met een invoeringswet komen. Eind januari debatteerde de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage kilometerheffing.In principe is MKB-Nederland geen tegenstander van variabilisatie van autokosten. Maar de ondernemerscentrale kan slechts akkoord gaan met de introductie van een kilometerheffing in ons land als aan een aantal strenge voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de invoering kostenneutraal geschieden, zo mogelijk ook voor de verschillende categorieŽn weggebruikers. Variabilisatie betekent ook volledige afschaffing van de motorrijtuigenbelasting (bpm), en niet slechts een kwart zoals nu voorgesteld. Uiteraard na een noodzakelijke overgangsperiode. Bij een heffing die is gedifferentieerd naar tijd en plaats, zoals in de plannen staat, moet ook een directe koppeling liggen tussen een hogere prijs voor het weggebruik op bepaalde plekken en/of tijdstippen en een betere doorstroming: mobiliteitsmarkt in jargon. Tot slot de inbouw van de zgn. 'mobimeters,' de kastjes die in elke auto moeten worden ingebouwd: wie gaat dat betalen?Op aandringen van het bedrijfsleven heeft de minister een tweetal onderzoeken ingesteld. In het eerste wordt gekeken naar de effecten op verschillende typen weggebruikers, zowel van de persoonlijke als de zakelijke rijder. Dit gebeurt aan de hand van een aantal (fictieve) illustratieve bedrijven. Het tweede onderzoek kijkt naar de gevolgen voor bedrijfstakken. Helaas zijn de uitkomsten van deze onderzoeken zwaar vertraagd. MKB-Nederland wil dan ook nog geen definitief standpunt innemen, er zijn nog teveel vraagtekens.

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright © 2003 - 2008, All Rights Reserved.