Lettergrootte

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken

Concurrentiebeding: strenger of afschaffen?

25-02-2002
25 februari 2002 - Bij de Tweede Kamercommissie voor Justitie ligt momenteel een wetsvoorstel dat het concurrentiebeding regelt. Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties hebben afwijzend op de plannen gereageerd. Voor de eerste gaat het voorstel veel te ver, voor de bonden niet ver genoeg.In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamercommissie schrijft de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) dat het voorliggende wetsvoorstel om de regels voor concurrentiebeding aan te passen te veel beperkingen oplegt. Een werkgever kan een gerechtvaardigd bezwaar hebben tegen het in dienst treden van een werknemer bij de concurrent, bijvoorbeeld omdat deze beschikt over bedrijfsgeheimen of gevoelige informatie. Het contact met klanten en relaties kan er toe leiden dat de werknemer deze meeneemt naar een volgende organisatie. Daar staat het belang tegenover van de werknemer om een vrije keus te maken op de arbeidsmarkt. Een afweging tussen deze twee belangen is moeilijk algemeen te maken en moet per geval worden bekeken. De RCO refereert hierbij aan de rechtspraak: de uitspraken tonen een wisselend beeld.De drie grote werknemerscentrales (FNV, CNV, Unie mhp) hebben ook gezamenlijk gereageerd. Zij stellen bijzonder teleurgesteld te zijn dat werknemers zo weinig bescherming krijgen. Veel liever zien zij een wettelijk verbod op het concurrentiebeding. Want het motief van een concurrentiebeding is in de ogen van de vakbonden vooral bedoeld om personeelsleden ervan te weerhouden het dienstverband op eigen initiatief te beŽindigen. Werknemers hebben in hun visie een afhankelijke positie: noodgedwongen accepteren ze het concurrentiebeding als voorwaarde voor indiensttreding. De onzekerheid van de jurisprudentie over de reikwijdte in tijd en plaats, zou maken dat ze niet zo snel een nieuwe baan durven te accepteren.

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright © 2003 - 2008, All Rights Reserved.