Lettergrootte

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken

Klachtenlijn aanstellingskeuringen

04-03-2002
4 maart 2002 - Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vorige maand een Klachtencommissie Aanstellingskeuringen ingesteld. Daarnaast zijn op 1 februari nadere regels voor aanstellingskeuringen van kracht geworden.Sinds 1998 is er een Wet op de medische keuringen. Deze wet moet voorkomen dat werkgevers op zuiver medische gronden mensen uitsluiten van arbeid. Bedrijven mogen alleen een keuring verlangen als de functie bijzondere eisen van medische geschiktheid stelt (het bekende voorbeeld van de piloot met goede ogen).De Stichting van de Arbeid is er in de tussenliggende periode niet in geslaagd nadere regels vast te stellen voor de keuringen van sollicitanten en heeft evenmin een klachtenregeling opgesteld. Zelfregulering was wel een uitgangspunt in de wet. Daarom gaat de staatssecretaris nu zelf tot actie over. Behalve het instellen van de klachtencommissie stelt hij ook nadere regels op. Zo moet onder meer een advertentietekst vermelden dat een werknemer medisch wordt gekeurd. De werkgever moet bij de Arbodienst advies inwinnen over de keuring.

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright 2003 - 2008, All Rights Reserved.