Lettergrootte

Snel zoeken


Uitgebreid zoeken

Knelpunten bij bedrijfsuitbreiding

02-03-2002
2 maart 2002 - Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) is gebleken, dat bedrijven in het MKB die willen uitbreiden hierbij vaak tegen knelpunten aanlopen. De grootste belemmering vormt de wet- en regelgeving. Bezwaar- en beroepsprocedures kunnen de plannen behoorlijk in de weg staan dan wel vertragen. Ook ondervinden veel ondernemers problemen bij het werven van extra personeel en de benodigde vierkante meters.Het onderzoek, met als titel 'Voor wie niet altijd 'Kleinduimpje' in ondernemersland wil blijven', richt zich op fysieke uitbreiding. Deze uitbreiding kan het bestaande pand betreffen, maar ook bijvoorbeeld een fusie of overname. In het onderzoek komen onder meer de redenen, knelpunten en resultaten van een bedrijfsuitbreiding aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de factoren die het uitbreidingsproces positief dan wel negatief kunnen beļnvloeden. Bedrijfsuitbreidingen verlopen niet altijd zonder slag of stoot. Twee derde van de MKB-ondernemers die in de afgelopen 3 jaar hun bedrijf hebben uitgebreid, is tegen problemen aangelopen. Wet- en regelgeving blijkt het belangrijkste knelpunt te zijn. Vooral bedrijven in de sectoren handel en industrie hebben hier vaak mee te maken. Het is dan niet zozeer de inhoud van de regelgeving, maar het zijn vooral de door derden aangespannen beroeps- en bezwaarprocedures waar ondernemers onverwacht veel hinder van ondervinden. De snelheid waarmee deze procedures worden afgehandeld laat nogal eens te wensen over. Ook kan het beperkte aanbod van grond of geschikte bedrijfsruimte uitbreidingsplannen in de weg staan. De financiering krijgen de meeste bedrijven, vooral de grotere, zonder al te veel moeite rond. Voor starters en kleinere bedrijven kan dit tegenvallen omdat zij niet altijd voldoende zekerheden te bieden hebben. De persoonlijkheid van de ondernemers blijkt doorslaggevend voor het slagen van de uitbreiding. Eigenschappen zoals zelfoverschatting en gebrek aan realisme hebben een negatieve impact op het succes. Visie, inzicht in de branche en haar markt, lef, besluitvaardigheid, communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn ondernemerseigenschappen die van 'Kleinduimpje' een ware reus kunnen maken.Meer informatie over het onderzoek naar fysieke bedrijfsuitbreiding in het MKB vindt u in de EIM-publicatie 'Voor wie niet altijd 'Kleinduimpje' in ondernemersland wil blijven'. Deze publicatie kan besteld worden bij EIM (bestelnummer A200113, prijs EUR 23,-), per telefoon (079-3413634, fax 3415024) of kan via de website www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap worden gedownload.

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright © 2003 - 2008, All Rights Reserved.