Snel zoeken


Uitgebreid zoeken

Biologisch en biodynamisch

SEPTEMBER 2002 - Biologische producten zijn al lang niet meer voorbehouden aan de enkeling, maar ze zijn steeds meer gewoon te koop in de supermarkt om de hoek. Biologisch is een goed verkoopargument geworden. Toch is de winkelende consument kieskeurig gebleven. En prijsgevoelig! Biologische producten mogen niet te duur zijn, anders laat men ze gewoon staan. We blijven uiteindelijk een land van kruideniers. Bij biologische wijnen klagen de leveranciers er inmiddels ook al over, dat de meeste wijndrinkers er niet méér voor willen betalen. Dat betekent dat biologische wijn lang niet overal te koop is. Wie in sommige winkels vraagt naar de biologische wijnen, wordt glazig aangekeken.

Maar dan de hamvraag: leveren biologische wijnen werkelijk een bijdrage aan een beter milieu? Daar vallen nog wel enige kanttekeningen bij te plaatsen. Chemische middelen zijn taboe, maar ‘ouderwetse’ middelen, zoals de aloude Bordeauxse pap, zijn in bioland wel toegestaan. Een bestrijdingsmiddel met veel koper, een zwaar metaal dat zich ophoopt in de grond en daar tientallen jaren blijft zitten. Het koper doodt alle micro-organismen. Omdat dit het enige middel is dat biologische boeren bij de behandeling van meeldauw ter beschikking staat, blijft het in vochtige jaren onontbeerlijk.

Biologische middelen ter bestrijding van insecten in de wijngaard geven ook de nodige problemen. Het zijn als regel middelen die weinig specifiek gericht zijn. Toepassing leidt tot de dood van veel meer insecten dan nodig. Zo worden ook nuttige insecten, die de schadelijke kunnen verorberen, het slachtoffer. Moderne chemische middelen hebben een lange werking, biologische middelen zijn binnen een paar dagen weggespoeld, en vragen daarom veel frequentere behandelingen. Het probleem van biologisch werkende producenten is dat ze een beperkte keuze hebben uit effectieve producten.

Jammer, want biologisch en biodynamisch wijnmaken is een belangrijke impuls voor veranderingen in wijnland. Het maken van wijn is de laatste jaren teveel de industriële kant opgegaan, vinden steeds meer mensen. Veel productie, aanplant van grote wijngaarden met ruime opbrengsten, rationeel en modern werken, met het gevaar dat er een technisch prima, maar uiteindelijk zielloos product op tafel komt. Meer en meer wijnboeren werken volgens min of meer biologische principes, zonder dat ze dat van de daken roep en/of op het etiket vermelden. Ze doen dat mede niet, omdat ze de handen vrij willen houden om, als dat nodig is, toch een chemisch middel toe te passen. Het parool is: zo min mogelijk bestrijden, en zo gericht mogelijk. Een positieve ontwikkeling, die alleen maar toegejuicht kan worden.


Biodynamie

In de biologisch-dynamische wijnbouw worden geen insecticiden, herbiciden kunstmest of schimmelspuitmiddelen gebruikt. De biologisch-dynamisch manier van werken is een samenwerking met o.a. bodem en natuur . De aarde is een levend organisme, verschillend in vele aspecten en grondsoorten met ieder zijn eigen individualiteit bepaalt door geologie, micro klimaat, voorkomende dieren, humus en waterhuishouding. De wijnstok en aarde zijn nauw met elkaar verbonden, de toestand van bijvoorbeeld het bodemleven is bepalend voor de kwaliteit en individualiteit van elke wijn. Micro organismen maken het voor de wijnstok mogelijk waardevolle mineralen te kunnen opnemen. Het zijn deze mineralen die elke wijn een individueel karakter geven. De wijnboer houdt rekening met de kosmische ritmes in de natuur, denk hierbij aan bijvoorbeeld de invloed van de maan op de sap stroming van de plant (hier let men op als er moet worden gesnoeid).

Ook wordt gebruik gemaakt van biologisch-dynamische preparaten. Een voorbeeld van een preparaat dat gebruikt wordt is het hoornkiezel preparaat 501. Dat wordt één of twee keer gespoten in de wijngaard tussen het uitkomen van knop en bloem en vlak voor de oogst van de druif. Dit preparaat stimuleert en verbetert de verbinding met het licht en de stofwisseling van de wijnstok, stimuleert fotosynthese en helpt hierdoor de ontwikkeling van het suikergehalte en aroma in de druif. Door rekening te houden met het kosmische ritme en gebruik te maken van biologisch-dynamische preparaten krijgt men een beter resultaat. Het warenteken voor biologisch-dynamisch vervaardigde producten is Demeter. Voor uitgebreide uitleg wat betreft de verschillen tussen Eko en Demeter en hun richtlijnen zie: website www.demeter-bd.nl/ .

De biologisch-dynamische wijnen worden door steeds meer mensen ontdekt en vaak kwalitatief beter beoordeeld dan biologische wijnen. Planten, dieren en mensen hebben de elementen van hun gemeenschappelijke omgeving op geheel verschillende manier ingesloten. Zo zijn de planten rechtstreeks met de aarde en het water verbonden. Om ook genoeg warmte en licht te kunnen opnemen, hebben ze een grote externe oppervlakte bij het blad en de wortels. Bij planten staat de kleur voor ‘t licht, de nectar voor het water, het stuifmeel voor de aarde en de koolstofdioxide en de zuurstof voor lucht.

De landdieren, in het bijzonder de warmbloedige, hebben in tegenstelling tot de plantenwereld in hun organen een grote interne oppervlakte. Ze zijn rechtstreeks met de lucht en de warmte verbonden en nemen aarde en water in de vorm van levensmiddelen tot zich. Wanneer de levensmiddelen door deze organismen verteerd zijn, vormen zij weer het voedsel voor de planten. De door de planten geproduceerde zuurstof is weer nodig voor de ademhaling van dier en mens; de door hen verbruikte zuurstof dient als koolstofdioxide weer voor de planten. Flora en Fauna zijn op deze manier onafscheidelijk met elkaar verbonden. Voedselopname, verteren en ademen zijn samen de intensiefste dialoog tussen het dierenrijk en de plantenwereld. Wanneer de akkers en velden, de weilanden, de fruit-, groente- en wijngaarden met de mest, het bodemleven bemest wordt en zijzelf weer van deze bodem haar voedingsstoffen neemt, ontwikkelt de landbouw zich tot een organisme.


De wijnstok

De wijnstok, Latijns: vitis vinifera, werd net als het graan al meer dan 5000 jaar geleden gecultiveerd. Onder de cultuurplanten is ze eigenaardig, vanuit bepaalde gezichtspunten zelfs de enige in haar soort. In tegenstelling tot bijna alle andere planten heeft ze geen rechte spruit en haar boven de aarde groeiende deel is niet rechtop. De bladeren van de wijnstok zijn zelfs bij grote hitte koel; doordat de wortels wel tot meer dan 15 meter diepte kunnen doordringen, bestaat er een geweldige watertoevoer en kunnen de bladeren veel vocht laten verdampen. Apart is ook de bloeiwijze van de wijnstok: de groene bloesems openen zich niet naar het licht, maar blijven aan de bovenkant dicht. Al na een paar dagen vallen ze dan als hoedjes naar beneden. Na de wijnoogst, als de bladeren bont gekleurd zijn, ontvouwt zich het kleurenspel van de plant in de druivensap en de wijn met herfstkleuren in gouden en kristalheldere tinten.

Uw stem telt!

Hoe vaak bezoekt u onze website?

Getting poll results. Please wait...
 
 


Copyright © 2003 - 2008, All Rights Reserved.